Bestyrelsen

 

Image_best.jpg

 

FORMAND 
Charlotte Bender
61 50 16 50 
cbprivatmail@gmail.com

 

 

FORÆLDREREPRÆSENTANT 
Jeppe Friborg
20 87 19 11
jeppe.friborg@regionh.dk

KASSERER
Johanne Boelskov
61 61 14 82
johanne.boelskov@live.dk

 

 

MEDLEMSREPRÆSENTANT
Ebba Østerlin
24 24 05 66
ebba03@hotmail.com

MENIGT MEDLEM 
Karin Nielsen

nielsenrejser@hotmail.com

 

 

SPILLERREPRÆSENTANT 
Mia Theilmann
60 67 39 69
miatheilmann@yahoo.dk