Referat Budget- og kontingentmøde for 2016

Referat af Budget- og kontingentmøde for sæson 2016.

I KFUM’s Tennisklub tirsdag d. 19.november 2015 kl. 19.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent.
B. Fremlæggelse af forslag til budget for 2016.
C. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
D. Eventuelt.

Referat
Add. 1. Dirigent
Thomas Skouboe blev valgt som dirigent.

Add. 2. Budget forslag
Kasserer Bjørn Schmidt fremlagde det foreslået budget for 2016 og svarede på spørgsmål omkring implikationerne af, at klubben overtager drift af tennisanlæggets baner fra januar 2016.
Herunder grundlaget for den annoncerede kontingentstigning.
Budgettet blev godkendt.

Add. 3. Kontingent og indmeldelsesgebyr
Den foreslåede kontingentstigning på kr. 50,- for senior medlemmer blev vedtaget.

Add. 4. Eventuelt
Formand Andres P. Hansen orienterede om, at der mandag den 11.januar bliver afholdt et seminar omkring udformningen af klubbens kommende bestyrelse, i forbindelse med, at flere ledende medlemmer af bestyrelsen træder tilbage ved den kommende generalforsamling.
Alle medlemmer der kunne have interesse i at yde en indsats for klubben er meget velkomne til at deltage.
Mere info følger.

Generalforsamling vil blive afholdt den 24. februar 2016.
Indkaldelse vil blive udsendt i start februar.