Budget- og kontingentmøde for 2017

Hermed indkaldes til Budget- og kontingentmøde for sæson 2017.

I KFUM’s Tennisklub mandag d. 21.november 2016 kl. 19.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Fremlæggelse af forslag til budget for 2017.
3.Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
4.Eventuelt.

Bilag:
Indkaldelse, samt budget- og kontingentforslag for sæson 2017

Med venlig hilsen
Bestyrelsen