Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til:

Ordinær Generalforsamling 2017.

I KFUM’s Tennisklub mandag d. 27.februar 2017 kl. 18.30 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent.

B. Formandens beretning.

C. Fremlæggelse af regnskab 2016 til godkendelse (se bilag).

D. Behandling af indkomne forslag.

E. Valg af bestyrelse.
1. Valg af kasserer (Bjørn Schmidt ikke villig til genvalg).
F. Valg af repræsentanter til bestyrelse.
1. Valg af forældrerepræsentant (Jeppe Friborg villig til genvalg).
2. Valg af medlemsrepræsentant (Ebba Østerlin villig til genvalg).
3. Valg af spillerrepræsentant (Mia Theilmann villig til genvalg).
G. Valg af revisor. (Peter Arildsen villig til genvalg).
H. Eventuelt.
Bilag:
Indkaldelse
Regnskab 2016

Bestyrelsen, København, februar 2017.