Budget- og kontingentmøde for 2018

Hermed indkaldes til  Budget- og kontingentmøde for sæson 2018.

I KFUM’s Tennisklub mandag d. 27.november 2017 kl. 19.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Fremlæggelse af forslag til budget for 2018.
3.Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
4.Eventuelt.

Bilag:
Indkaldelse og budgetforslag for sæson 2018

Med venlig hilsen
Bestyrelsen