Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til:

Ordinær generalforsamling 2018.

I KFUM’s Tennisklub mandag d. 26.februar 2018 kl. 18.30 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent.

B. Formandens beretning.

C. Fremlæggelse af regnskab 2017 til godkendelse (se bilag).

D. Behandling af indkomne forslag.

E. Valg af bestyrelsen.
Formand (Charlotte Bender er villig til genvalg).

F. Valg af repræsentanter til bestyrelsen.
Valg af menigt medlem (Karin Nielsen er villig til genvalg).

G.Valg af revisor.
(Peter Arildsen er villig til genvalg).

H. Eventuelt (herunder orientering om Tennishalprojektet).

Bilag:
Indkaldelse
Regnskab 2017

Bestyrelsen, København, februar 2018.