Referat Generalforsamling 2018

Referat af Ordinær Generalforsamling 2018.

Mandag d. 26.februar 2018 kl. 18.30.

Du kan læse både indkaldelse og referat herunder:
Indkaldelse 2018
Referat 2018
Formandens beretning for 2017

Bestyrelsen består af følgende:
Formand: Charlotte Bender
Kasserer: Johanne Boelskov
Menigt medlem: Karin Nielsen
Forældrerepræsentant: Jeppe Friborg
Medlemsrepræsentant: Ebba Østerlin
Spillerrepræsentant: Mia Theilmann

Den daglige administration varetages af Eva Sehested Jensen og Sportschef Thomas Skouboe.