Budget- og kontingentmøde for 2019

Hermed indkaldes til  Budget- og kontingentmøde for sæson 2019.

I KFUM’s Tennisklub mandag d. 19.november 2018 kl. 19.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Fremlæggelse af forslag til budget for 2019.
3.Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
4.Eventuelt.

Bilag:
Budgetforslag for 2019
Indkaldelse og kontingentbudget for sæson 2019

Med venlig hilsen
Bestyrelsen