Referat Budget- og kontingentmøde for 2019

Referat af Budget- og kontingentmøde for sæson 2019.

I KFUM’s Tennisklub mandag d. 19.november 2018 kl. 19.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent og referent.
B. Fremlæggelse af forslag til budget for 2019.
C. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2019.
D. Eventuelt.

Add. 1. Dirigent og referent
Erik Nielsen var opstillet som dirigent og Johanne Boelskov som referent.

Add. 2. Fremlæggelse af forslag til budget for 2019
Bestyrelsen måtte konstatere, at til trods for at indkaldelserne var udsendt rettidigt, var der ikke indkommet bemærkninger, ej heller var der mødt medlemmer ud over bestyrelsen og dirigenten op til mødet.

Add. 3. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2019
Budget, kontingent og indmeldelsesgebyr for 2019 blev tiltrådt.

Add. 4. Eventuelt
Ingen bemærkninger