Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til:


Ordinær generalforsamling 2019.


I KFUM’s Tennisklub mandag d. 25.februar 2019 kl. 18.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Der serveres et glas vin / sodavand, med snacks.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent.

B. Formandens beretning.

C. Fremlæggelse af regnskab 2018 til godkendelse (se bilag).
Herunder orientering om ændring af CF-kontingent.

D. Behandling af indkomne forslag.

E. Valg til bestyrelsen.
Kasserer er på valg.

F. Valg af repræsentanter til bestyrelsen.
Medlemsrepræsentant og Forældrerepræsentant er på valg.

G. Valg af revisor.

H. Eventuelt (herunder orientering af Tennishal projektet).

Bilag:
Indkaldelse
Regnskab 2018

Bestyrelsen, København, februar 2019.