Budget- og kontingentmøde for 2020

Hermed indkaldes til Budget- og kontingentmøde for sæson 2020.

I KFUM’s Tennisklub onsdag d. 27.november 2019 kl. 19.30 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Fremlæggelse af forslag til budget for 2020.
3.Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
4.Eventuelt.

Bilag:
Budgetforslag for 2020
Indkaldelse og kontingentbudget for sæson 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen