Ekstraordinær generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til:


Ekstraordinær generalforsamling 2020.

I KFUM’s Tennisklub mandag d. 3.februar 2020 kl. 18.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Indkaldelsen sker i overensstemmelse med KFUM’s Tennisklub regler og love §13, stk. 1 og 2.

Vi har i KFUM’s Tennisklub i tre år arbejdet tæt sammen med entreprenører, banker, DGI, Københavns kommune og andre interessenter – og vi er nu klar til at etablere en tennishal til glæde for de mange medlemmer i KFUM’s Tennisklub, hvis dette godkendes på den ekstraordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling omhandler opførsel af tennishal på anlægget, samt etablering af to nye udendørsbaner, til en samlet entreprisesum på 8,5 millioner kr.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent

B. Valg af referent

C. Præsentation af projektet, herunder finansiering, budgetter m.v.

D. Beslutning

E. Evt.

Bilag:
Indkaldelse

Bestyrelsen, København, januar 2020.