Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til:

Ordinær generalforsamling 2020.

I KFUM’s Tennisklub mandag d. 24.februar 2020 kl. 18.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Der serveres et glas vin / sodavand, med snacks.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent og referent.

B. Formandens beretning.

C. Fremlæggelse af regnskab 2019 til godkendelse (se bilag).
Herunder orientering om ændring af CF-kontingent.

D. Behandling af indkomne forslag.

E. Valg til bestyrelsen.
Formanden er på valg.

F. Valg af repræsentanter til bestyrelsen.
Spillerrepræsentant og menigt medlem er på valg.

G. Valg af revisor.

H. Eventuelt.

Bilag:
Indkaldelse
Regnskab 2019

Bestyrelsen, København, februar 2020.