Referat Generalforsamling 2020

Referat af Ordinær Generalforsamling 2020.

Mandag d. 24.februar 2020 kl. 18.00.

Du kan læse både indkaldelse og referat herunder:
Indkaldelse 2020
Referat 2020

Generalforsamlingen bød på en enkelt ændring i Bestyrelsen, da Charlotte Bender efter eget ønske stoppede.
Derved kunne der bydes velkommen til Peter Kriegbaum.

Bestyrelsen består af følgende:
Formand: Peter Kriegbaum
Kasserer: Henrik Stage
Menigt medlem: Karin Nielsen
Forældrerepræsentant: Jeppe Friborg
Medlemsrepræsentant: Henrik Dahl
Spillerrepræsentant: Joachim Dissing Andersen

Den daglige administration varetages af Eva Sehested Jensen og Sportschef Thomas Skouboe.