Budget- og kontingentmøde for 2021

Hermed indkaldes til Budget- og kontingentmøde for sæson 2021.

I KFUM’s Tennisklub onsdag d. 25.november 2020 kl. 18.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.
På grund af Corona vil mødet blive flyttet udendørs, hvis der kommer over 10 personer.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Fremlæggelse af forslag til budget for 2021.
3.Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
4.Eventuelt.

Bilag:
Budgetforslag for 2021

Kontingentbudget for sæson 2021

Antal

Kontingentbudget

sats

Indtægt

Gruppe 1 0-12

118

585

69.030
Juniorer 13-17

69

605

41.745
Passiv
Gruppe 2 Fuldtidsspiller

43

780

33.540
Seniorer 18-24 år Dagspiller

1

630

630
Studerende

27

630

17.010
Gruppe 3 Fuldtidsspiller

492

980

482.160
Seniorer over 24 år Dagspiller

41

710

29.110
Passiv

20

125

2.500
Æresmedlem

2

0

Tennis i alt

813

675.725

Med venlig hilsen
Bestyrelsen