Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til:

Ordinær generalforsamling 2021.

I KFUM’s Tennisklub tirsdag d. 23.februar 2021 kl. 18.00.

Da det forventes at der fortsat vil være forsamlingsforbud, holdes generalforsamlingen online.

Deltag på din computer eller i mobilapp’en.
Link findes via udsendt mail.
Skulle der være udfordringer med dette, kontakt thomas@kfum-tennis.dk.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent og referent.

B. Formandens beretning.

C. Fremlæggelse af regnskab 2020 til godkendelse (se bilag).
Herunder orientering om ændring af CF-kontingent.

D. Behandling af indkomne forslag.
(Sendes ifølge vedtægterne til formanden senest otte dage før generalforsamlingen).

D 1: Bestyrelsen foreslår:
At navnet på klubben ændres fra KFUM’s Tennisklub til KFUM Tennis.

D 2: Bestyrelsen foreslår:
At medlemskab af bestyrelsen fremover honoreres med gratis udendørs medlemskab af klubben.
Dette bortfalder ved udtræden af bestyrelsen.

E. Valg til bestyrelsen.
Kasserer er på valg.

F. Valg af repræsentanter til bestyrelsen.
Medlemsrepræsentant og forældrerepræsentant er på valg.

G. Valg af revisor.

H. Eventuelt.
(Herunder orientering omkring tennishal-projektet).

Bilag:
Indkaldelse
Regnskab 2020

Bestyrelsen, København, februar 2021.