Budget- og kontingentmøde for 2022

Hermed indkaldes til Budget- og kontingentmøde for sæson 2022.

I KFUM Tennis mandag d. 29.november 2021 kl. 18.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Fremlæggelse af forslag til budget for 2022.
3.Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr*.
4.Eventuelt.

Bilag:
Indkaldelse
Budgetforslag 2022

Forslag til ændring af kontingentsatser:

Kontingentsatser

2021

2022

Junior 0-12 585 650
Junior 13-17 605 670
Ungsenior fuldtid 780 975
Ungsenior dagspiller 630 780
Studerende 630 780
Senior fuldtid 980 1225
Senior dagspiller 710 885
Passiv 125 125

 

*Kontingenterne foreslås hævet med 25%.
For juniorer dog kun med 10%.
Passivt medlemskab er uændret.
Begrundelserne for en kontingentstigning er især:
Kontingenterne har ikke været justeret siden 2016, mens klubbens pris- og lønstigninger har været ca. 10%.
Bestyrelsen ønsker desuden over de næste år at styrke klubbens sociale miljø og banebenyttelse gennem opsparing til nyt klubhus, lys på fire baner samt udendørs helsårsbaner.
Desuden er den faste trænerstab forøget med en person i Q4 2021 for at styrke udbuddet af træning.