Generalforsamling 2023 Halforeningen

Ordinær generalforsamling 2023.

I Halforeningen KFUM Tennis tirsdag d. 21.februar 2023 kl. 18.00 i “Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af generalforsamlingen i KFUM Tennis, som indledes kl. 18.00.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent og referent.

B. Fremlæggelse af regnskab 2022 til godkendelse (se bilag).

C. Behandling af indkomne forslag.
(Sendes ifølge vedtægterne til formanden senest otte dage før generalforsamlingen).

D. Valg til bestyrelsen.
Joachim Dissing Andersen ønsker at udtræde.
Bestyrelsen foreslår Klaus Groth-Andersen som hans afløser.

E. Valg af revisor.

F. Eventuelt.

NB: Ved generalforsamlingen i Halforeningen KFUM Tennis må kun betalende halmedlemmer deltage.

Bilag:
Indkaldelse
Regnskab 2022

Bestyrelsen, København, februar 2023.