Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023.

I KFUM Tennis tirsdag d. 21.februar 2023 kl. 18.00 i “Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent og referent.

B. Formandens beretning.

C. Fremlæggelse af regnskab 2022 til godkendelse (se bilag).

D. Behandling af indkomne forslag.
(Sendes ifølge vedtægterne til formanden senest otte dage før generalforsamlingen).

D 1: Bestyrelsen foreslår:
At klubbens paragraf 8 stk. 1 i vedtægterne ændres.
I dag lyder formuleringen:
”Klubben ledes af en bestyrelse bestående af:
Formand, kasserer og et menigt medlem samt en forældrerepræsentant, en medlemsrepræsentant og en spillerrepræsentant.”

Bestyrelsen foreslår denne nye formulering:
”Klubben ledes af en bestyrelse bestående af:
Formand, kasserer og tre menige medlemmer.”

D2: Bestyrelsen foreslår:
At paragraf 9 omkring Repræsentanter bortfalder.
Paragraffen har p.t. følgende ordlyd:
”Der nedsættes følgende repræsentantskaber:
Forældre-, spiller-, og medlemsrepræsentant.
Repræsentanterne indtræder i bestyrelsen.”

Ved generalforsamlingen vil bestyrelsesformanden begrunde forslagene.

E. Bemyndigelse til at anlægge to padeltennis-baner inkl.. finansiering heraf.
Projektet gennemgås grundigt på generalforsamlingen

F. Valg til bestyrelsen
Joachim Dissing Andersen ønsker at udtræde.
Bestyrelsen foreslår Klaus Groth-Andersen som hans afløser.

G. Nyt æresmedlem af KFUM Tennis
Bestyrelsen indstiller René Thor Olsen som nyt æresmedlem.

H. Eventuelt.

Bilag:
Indkaldelse
Regnskab 2022

Bestyrelsen, København, februar 2023.