Generalforsamling 2024 Halforeningen

Ordinær generalforsamling 2024.

I Halforeningen KFUM Tennis tirsdag d. 20.februar 2024 kl. 18.00 i “Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af generalforsamlingen i KFUM Tennis, som indledes kl. 18.00.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent og referent.

B. Fremlæggelse af regnskab 2023 til godkendelse (se bilag).

C. Behandling af indkomne forslag.
(Sendes ifølge vedtægterne til formanden senest otte dage før generalforsamlingen).

D. Valg til bestyrelsen.
Henrik Dahl ønsker at udtræde.
Bestyrelsen foreslår Ondrej Kralik som hans afløser.

E. Valg af revisor.

F. Eventuelt.

NB: Ved generalforsamlingen i Halforeningen KFUM Tennis må kun betalende halmedlemmer deltage.

Bilag:
Indkaldelse
Regnskab 2023

Bestyrelsen, København, februar 2024.