Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling 2024.

I KFUM Tennis tirsdag d. 20.februar 2024 kl. 18.00 i “Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Der serveres rødvin, øl, vand og snacks.
Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent og referent.

B. Formandens beretning.

C. Fremlæggelse af regnskab 2023 til godkendelse (se bilag).

D. Behandling af indkomne forslag.
(Sendes ifølge vedtægterne til formanden senest otte dage før generalforsamlingen).

E. Valg til bestyrelsen
Henrik Dahl ønsker at udtræde.
Bestyrelsen foreslår Ondrej Kralik som hans afløser.

F. Valg af revisor.

G. Eventuelt.

Bilag:
Indkaldelse
Regnskab 2023

Bestyrelsen, København, februar 2024.